Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2. PROJE PAZARI