Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2. PROJE PAZARI

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

8 Şubat 2019 - 22 Mart 2019:  Başvuruların Kabulü

16 Nisan 2019: Ön Değerlendirme Sonuçları

22 Nisan 2019:  2. Proje Pazarı ve Nihai Değerlendirme