Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2. PROJE PAZARI

Katılım Koşulları

II. Proje Pazarı Katılım Koşulları

 

 • II. Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
 • II. Proje Pazarına sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri proje ve fikirleriyle başvuru yapıp katılım sağlayabilecektir.
 • II. Proje Pazarına bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak yapılan başvurularda başvuru ve proje özeti formlarında ekip lideri isminin önünde (*) işareti yer almalıdır.
 • Bir katılımcı, etkinliğe en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 • Proje önerileri Türkçe olarak kabul edilecektir.
 • Proje önerileri  II. Proje Pazarı Yazım Kuralları ve II. Proje Pazarı katılım koşullarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • II. Proje Pazarı Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri “Ön Değerlendirme Kurulu” değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • Projeler son kabul tarihi (22 Mart 2019) saat 23:59’a kadar projepazaricomu.edu.tr adresine E-posta olarak tüm belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde proje değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • II. Proje Pazarı kazananları ÖN DEĞERLENDİRME ve NİHAİ DEĞERLENDİRME olmak üzere 2 aşamalı değerlendirme ile belirlenecektir. ÖN DEĞERLENDİRMEDE yeterli olan projeler NİHAİ DEĞERLENDİRME aşamasında yarışabilecektir.
 • Ön Değerlendirmeyi geçen projeler poster haline getirilerek Nihai Değerlendirme değerlendirmesi aşamasında II. Proje Pazarı fuaye alanında sergilenecek ve ‘’Nihai Değerlendirme Kuruluna’’ sunum gerçekleştirilecektir. Nihai Değerlendirme Aşamasında proje ve proje sunumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 •  Posterler dikey 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır.
 • Katılımcıların posterleri ücretsiz bastırılacaktır.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Ön Değerlendirme sonuçları II. Proje Pazarı web sayfasında (http://projepazari.comu.edu.tr)  ilan edilecektir.
 • Daha önce herhangi bir kurum, kuruluş ve yarışmadan destek ve/veya  ödül almış projeler II.Proje Pazarı’nda yer alamazlar. Daha önce ödül ve/veya destek aldığı tespit edilen projeler herhangi bir kategoride ödül alamayacaktır.
 • Katılımcılar, etkinliğe  başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
 • Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması ya da daha önce piyasaya sunulmuş olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve diğer ortak ve iştirakçi kurum ve kuruluşlarını bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, II. Proje Pazarı Etkinliğine katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 • II. Proje Pazarı Yürütme Kurulu, etkinlikle ilgili konulara ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • II Proje Pazarı’na katılanlar, “II. Proje Pazarı Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilen tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.