Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. PROJE PAZARI

Proje Değerlendirme Sonuçları Hakkında

26-27 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Proje Pazarı için Üniversitemize gönderilen projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi henüz tamamlanmadığından, sonuçların duyurulması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sonuçların açıklanacağı tarih, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.