Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. PROJE PAZARI

Ödüller ve Sonuç Açıklama Tarihleri Hakkında Duyuru

Bilindiği gibi 1. Proje Pazarı etkinliği için son başvuru tarihi 1 Şubat 2018 olarak güncellenmiştir

Başvuru Formu, Proje Özeti ve Taahhütname belgelerinin en geç anılan tarihte (saat 17.00’den önce) tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru Formları ve proje özetlerinin değerlendirme kurulları tarafından incelenmesi ile tespit edilecek olan ödül sahipleri (poster ödülü hariç), 23 Mart 2018 tarihinde ilan edilecektir.

Poster ödüllerinin sahipleri ise etkinlik için tespit edilmiş olan 5 tema ve Çanakkale Özel Ödülü ile Troia Özel Ödülü için yapılan başvurularda alınan posterlerin ve bunların sunumu esnasında yapılan bilgilendirmelerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir. Poster ödülleri için gerçekleştirilecek yarışma 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve poster ödülü sahipleri 27 Nisan 2018 tarihinde ilan edilecektir. 

Posterler, projelerden ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacağından posterler için son gönderim tarihi  22 Şubat 2018 olarak güncellemiştir.  Yapılacak ön değerlendirmenin ardından, 26-27 Nisan tarihlerinde yarışacak posterler tespit edilerek 16 Mart 2018 tarihinde duyurulacaktır.